Správa dát

BodováníPřihláška

Administrace

Základom dlhodobej komunikácie usporiadateľov s účastníkmi športových akcií ja kvalitná správa dát. Firma SportSoft vyvinula robustný software umožňujúci kompletnú správu športových akcií ľubovoľnej veľkosti kdekoľvek na svete. Usporiadatelia majú kedykoľvek prístup k dôležitým informáciám o pretekoch ale aj detaily o každom účastníkovi. Program ponúka veľkú škálu volieb a špeciálnych nastavení.

Platí pravidlo, čím väčšia akcia, tým viac sú dáta citlivejšie. Riešenie správy dát od firmy SportSoft prináša vysoko bezpečný systém ochrany dát, automatickú zálohu a konštantný vývoj nových funkcií softwaru. Každá inovácia je však vždy založena na praxou overených základoch.

Software pre správu dát firmy SportSoft umožňuje účastníkom online zobraziť informácie o pretekoch (štartové listiny, štatistiky, výsledkové listiny, tlač diplomov…) a zároveň usporiadateľ má možnosť kedykoľvek tieto informácie meniť a administračnej sekcii.

Súčasťou balíčka programov správy dát je aj online registrácia. Účastník sa môže jednoducho a pohodlne prihlásiť na športovú akciu cez internet. Vďaka registračnému systému firmy SportSoft je možné platbu uskutočniť niekoľkými spôsobmi (platobná karta, prevod, osobne). Prihlásený účastník sa môže ihneď vyhľadať v štartových listinách.

Usporiadateľ má možnosť spravovať dáta pomocou zabezpečenej administratívnej sekcie s možnosťou editácie ľubovoľného  účastníka, hromadnej správy platieb, export dát, štatistických prehľadov…

Online registračný systém

Nástroj pre pohodlnú registráciu pretekárov na preteky cez internet. Jednoduchý sprievodca prevedie účastníka registráciou krok po kroku od zadania základných osobných údajov, cez výber kategórie, trate … až po spôsob zaplatenia. Samozrejmosťou je niekoľko spôsobov potvrdenia prihlásenia, online zobrazenia stavu prihlásenia v štartových listinách a mnoho ďalších funkcií.

Správa dat seriálov

Veľmi obľúbenou službou je správa dát celého seriálu. Služba zahrňuje vytvorenie registrácie pre jednotlivé preteky seriálu, spoločnú administráciu, aktualizáciu bodovania, archivácia výsledkov.

Ranking, práca s dátami pred pretekmi

Súčasťou komunikácie s našimi klientami pred spustením registrácie pretekov je vždy analýza jeho potrieb. V rámci prípravnej fázy sú zvolené požadované informácie, ktoré budú od účastníka požadované, je vybraný spôsob prideľovania štartových čísle (podľa histórie z minulých ročníkov, podľa pripraveného rankingu, podľa dátumu prihlásenia a pod.) Až keď sú vyjasnené všetky informácie je online registrácia spustená.

Archivácia, práca s databázou účastníkov

Naši zákazníci nám dôverujú, my robíme maximum, aby sme ich nesklamali. Vzájomná spolupráca je dlhodobá, v našich databázach uchovávame často informácie o pretekoch s 10 a viac ročnou históriou. Zákazník má možnosť pracovať s databázou svojich pretekov, využívať ju na marketingové účely, zasielanie newsletterov, direct e-mailov a pod. Z histórie pretekov je často krát vytváraná rankingová tabuľka pre nasadenie pretekárov do ďalších ročníkov a pod.