Časomeračské služby

Garantujeme profesionálne zmeranie časov pretekárov. Našim hlavným zameraním je práve meranie času na športových akciách lokálneho významu, rovnako tak, aj na medzinárodných prestížnych akciách. Podľa charakteru akcie používame nejvhodnejšie technológie, disponujeme bezkontaktnou aktívnou aj pasívnou technológiou, ale aj precíznou ALGE technológiou. Podľa priania zákazníkov pripravíme optimálne riešenia pre ľubovoľné zadanie.

Od roku 1996 ponúkame kvalitné služby, spoľahlivý a rýchly servis pre usporiadateľov. Vďaka neustálemu rozvoju technológií a integrácii noviniek do praxe prinášame klientom stále modernejšie a komfortnejšie služby.

V rámci kompletného výsledkového servisu ponúkame mimo iného zobrazovanie výsledkov na veľkoplošných displejoch, komentátorský systém, posielanie výsledkov pomocou SMS, online výsledkový servis na internete, prepracovaný registračný systém a mnoho ďalšieho.

V závislosti na type a prestíže akcie nasadzujeme aj cieľové kamery ALGE. Môžeme tak garantovať správnosť rozhodnutia s presnosťou 1/2000 sekundy.

časomíra časomíra 2

časomíra 3 časomíra 4

Zobrazovacia technika a výsledkový servis

Kvalitné zmeranie času je veľmi dôležité. Rovnako dôležité je však aj tieto informácie odovzdať účastníkom, divákom, usporiadateľom. Firma SportSoft ponúka niekoľko možnosti na odovzdanie týchto informácií.

Tlačené výsledky

Štandardný spôsob zobrazenia výsledkov tlačenou formou. Samozrejmosťou je úprava grafiky podľa požiadavky usporiadateľov.

Online výsledky na internete a tlač diplomov

Všetky informácie o pretekoch sú online dostupné na internetových stránkach www.sportsoft.cz. Už v priebehu pretekov môžete sledovať priebežné poradie z jednotlivých medzičasov. Po skončení akcie si môže každý pretekár v pohodlí domova vytlačiť účastnícky diplom.

diplom 1 diplom 2 diplom 3

Komentátorský systém

Atmosféru pretekov vždy ovplyvní kvalita komentátora. Aj sebe lepší komentátor bez informácií je stratený. Komentátorský systém firmy SportSoft ponúka komentátorovi jednoduchý prístup ku všetkým aktuálnym informáciám o pretekoch.

Zobrazenie dát na veľkoplošných obrazovkách

Ponúkame zobrazenie výsledkových dát (informácia o dojazde pretekára, štartové a výsledkové listiny…) na vlastných veľkoplošných obrazovkách, umožňujeme zobrazovať reklamné logá, jednoduché informácie a pod. Rovnako môžeme odovzdávať dáta tretej strane.

displeje

SMS servis

Obľúbenou službou u pretekárov je posielanie informácií pomocou SMS. Posielať možno informácie o výsledkoch, potvrdenie registrácie, alebo urgentnú správu od usporiadateľa.

TV prenosy

Opakovane zaisťujeme športové akcie s požiadavkami na online prenos informácii pre televízny prenos. Dlhodobo pracujeme na optimalizácii komunikačných protokolov pre odovzdávanie dát medzi časomierou a televíziou.

TV přenosy

GPS Tracking a vizualizácia trás

Súčasným trendom je vizualizácia trás a jej prezentácia. Ponúkame vytvorenie virtuálnych prehliadok trás na základe podkladov z GPS s možnosťou pripojeného reálneho videa z trás. S virtuálnymi trasami sôvisí služba GPS Tracking. Počas pretekov môžete sledovať vybraných účastníkov pomocou špeciálneho GPS snímača. Pozícia týchto účastníkov je zobrazovaná práve na 3D virtuálnej mape.

UniVET 1 UniVET 2 UniVET 3